• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca7
Acreditacions

Batxillerat internacional

DESCOBREIX ELS NOUS BATXILLERATS

 

BTEC ALS BATXILLERATS MONTCAU-LA MOLA

Què és el BTEC?

El BTEC (Business and Technology Education Council) es va constituir a Londres el 1983. Experts de nombrosos sectors professionals, així com especialistes en l'educació secundària i superior, van treballar per veure com els alumnes podien adquirir els coneixements, habilitats pràctiques i competències especifiques i transversals  necessaris per accedir amb la preparació adequada a estudis superiors i al món laboral. 

Des d'aleshores, les titulacions BTEC cobreixen una àmplia gamma d'especialitats pre-universitàries i universitàries, incloent Ciències, Negocis, Informàtica, Producció Creativa Digital, Enginyeria, Música, Arts Escèniques, Turisme, Art i Disseny i Esports, entre d'altres.

Qui és Pearson?

Pearson, amb seu principal a Londres, és una empresa angloamericana que, en l'actualitat, es dedica exclusivament a l'educació. La seva missió és senzilla: empoderar les persones a través de l'aprenentatge, always learning.

Pearson ofereix els seus programes i serveis d'educació través d'institucions educatives, governs i directament a alumnes individuals. És l'empresa d'educació més gran del món, amb més de 35.000 empleats en més de 85 països, ajudant a més d'un milió persones de totes les edats a realitzar progressos observables en les seves veritables possibilitats.

Les titulacions BTEC són ofertes exclusivament per Pearson.

Per què el BTEC als nostres batxillerats?

Perquè el món futur dels nostres alumnes -el seu món formatiu i professional- està ple de reptes. Conscients d'aquesta realitat i les importants responsabilitats que assumim en preparar els alumnes per a aquest món, el Grup Montcau va iniciar un procés d'innovació educativa amb el nom de 'Cap a una nova secundària', del qual podem destacar els següents elements:

- En un món cada vegada més globalitzat, la mobilitat i la capacitat de desplaçar-se de forma real i virtual a treballar en altres entorns culturals situa el coneixement d'altres cultures i altres idiomes com a element fonamental de l'educació.

- Els canvis tecnològics i socials i la complexitat cada vegada més gran de la societat reclamen l'aprenentatge d'habilitats transversals com el treball cooperatiu i en equip, la capacitat de comunicació, la consciència social, el domini de la informàtica aplicada i altres habilitats cognitives, així com el desenvolupament d'habilitats d'autogestió i d'emprenedoria.

- Es fan necessàries la multidisciplinarietat i la transversalitat. El perfil del professional ideal de la propera dècada està en forma de T, amb un coneixement profund de com a mínim un camp, però amb capacitat de dialogar amb el llenguatge d'una àmplia gamma de disciplines.

Les titulacions BTEC que complementen els batxillerats formen part de la nostra resposta als reptes esmentats i faciliten la implementació de mesures concretes d'acompanyament als alumnes en el seu procés d'aprenentatge.

Els BTEC són titulacions oficials internacionals?

Les titulacions BTEC ofertes per Pearson s'ajusten al marc oficial de titulacions Britànic QCF (Quality Credit Framework), marc que reconeix el valor de titulacions i assignatures mitjançant l'adjudicació de crèdits. Són titulacions oficials acreditades pel govern britànic a través de la seva agència Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation). 

Els centres educatius del Grup Montcau són centres autoritzats per Pearson per a impartir les titulacions BTEC internacionals. Els programes BTEC que cursen el alumnes dels nostres batxillerats s'ajusten als Nivell 3 QCF i Nivell 4 EQF (European Quality Framework).

Els nois i noies dels nostres batxillerats, a més de les competències que determinen els programes del batxillerat, assoleixen en el marc EQF i a través dels seus resultats d'aprenentatge un perfil general que s'expressa, en l'itinerari que han escollit, a través dels següents elements:

Coneixements: Coneixements teòrics i fàctics en contextos amplis en un camp de treball o estudi concret.

- Destreses: Gamma de destreses cognitives i pràctiques necessàries per a trobar solucions a problemes específics en un camp de treball o estudi concret.

- Competències:

  • Exercici d'autogestió acord a consignes definides en contextos de treball o estudi generalment previsibles, però susceptibles a canvi.
  • Supervisió del treball rutinari de altres persones, assumint certes responsabilitats per el que fa a la avaluació i millora de la activitats de treball o estudi.

Per a més informació sobre el marc EQF, podeu consultar els següents enllaços:

http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75be

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_es.pdf

Què aporten els  BTEC?

Els programes BTEC es divideixen en unitats d'aprenentatge que cobreixen els coneixements, les habilitats i les competències específiques requerides pel sector específic de l'itinerari escollit.

A part del desenvolupament de destreses professionalitzadores rellevants per al món laboral, la metodologia BTEC ajuda la maduració de habilitats transversals vitals que inclouen els següents elements:

  • La capacitat d'aprenentatge autònom.
  • L'aprenentatge pràctic i aplicat per competències / Learning by doing.
  • El desenvolupament d'estils d'aprenentatge individual.
  • La capacitat de prendre responsabilitat pel propi aprenentatge.
  • Maduració d'habilitats interpersonals i de pensament essencials per a la vida professional.
  • La capacitat de treballar en equip.

Quins avantatges donen els BTEC?

Les habilitats, destreses i competències desenvolupades a través de la metodologia BTEC són un valor afegit, sigui on sigui el lloc en el qual un alumne cursi els seus estudis universitaris. Per a aquells alumnes que opten per cursar estudis universitaris a l'estranger, a causa del seu reconeixement internacional, les titulacions BTEC poden tenir una rellevància especial.

Per què no altres alternatives de batxillerat?

El Batxillerat Internacional és un programa fundat per la Organització del Batxillerat Internacional (IBO) l'any 1968. El seu programa és generalista i únic per a tot el món. Permet l'accés a les nostres universitats a través d'una via específica per a alumnes estrangers, amb la nota del batxillerat segons una taula d'equivalències. Per millorar la nota, l'alumne s'ha de presentar a la part específica de les Proves d'Accés a la Universitat (Selectivitat). Els tràmits d'accés es fan a través de la Universidad de Educación a Distancia (UNED).

El nostre model aposta per una complementarietat entre la preparació per a les Proves d'Accés a la Universitat, a través d'un enfoc acadèmic amb les matèries del batxillerat oficial, i el treball de les competències més transversals a través de l'enfoc pràctic d'uns itineraris BTEC que aprofundeixen la modalitat de batxillerat triada per l'alumne, obtenint un programa de batxillerat més connectat amb els seus interessos.

Estudis Universitaris al Regne Unit:

Les titulacions BTEC atorguen punts UCAS, molt similars a la valoració de la Selectivitat. Les universitats britàniques, a través de tarifes establertes per UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service), tenen en compte els punts UCAS en els seus processos d'admissió. Aquests processos d'admissió, mitjançant una declaració personal, valoren qualitativament el perfil de cada alumne i el fet d'haver aconseguit una doble titulació se sol considerar com un valor afegit.

Estudis Universitaris en altres països:

Les titulacions BTEC gaudeixen de reconeixement internacional. Els graduats de programes BTEC interessats a estudiar als EUA, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda o altres països poden explorar les universitats que reconeixen BTEC a través del programa Pearson Progression Plus i el seu cercador Degree Course Finder, clicant aquí.

Per a universitats no incloses al Degree Course Finder, Pearson ofereix un servei personalitzat d'intervenció des de la seva seu a Londres. Igual que les universitats britàniques, els processos d'admissió d'altres països generalment prenen en consideració, a nivell qualitatiu, el perfil de cada alumne donant valor a l'obtenció de titulacions complementàries. Les titulacions BTEC també podrien ser un valor afegit a l'hora de sol·licitar beques a l'estranger.

Com pot afectar el BREXIT al BTEC?

L'impacte del referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la Unió Europea no té implicacions d'importància per al valor de les titulacions britàniques ni per als alumnes internacionals que estudien o busquen a estudiar al Regne Unit, ni per a aquells que estudien programes impartits en escoles internacionals, com és el cas del Grup Montcau.

 

En total, els batxillerats de Montcau-La Mola compten amb sis itineraris enfocats als interessos i les necessitats de cada alumne:

Cada itinerari variarà en funció de les matèries de modalitat i les matèries optatives, i es realitzen 34 hores de classe setmanals.


 

A més, per a cursar batxillerats creatius de l'àmbit artístic podeu consultar l'oferta d'ESART, Campus Internacional de les Arts Escèniques, Música i Imatge:

 

 

ARXIUS D'INTERÉS

Avis Legal Politica de Privacitat Politica de Cookies

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n � 08230 Matadepera � Tel.: 937 870 825 � escolamontcau@montcau.net