• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Acreditacions

Departament de psicopedagogia

Responsables

Elisabet Portavella | eportavella@montcau.net

Daniela Pribluda | dmpribluda@montcau.net

 

El servei de psicopedagogia de l'escola atén els casos d'aquells alumnes que tinguin una problemàtica que afecti el seu aprenentatge, el seu comportament o actitud i/o la seva relació amb el grup. En relació als alumnes, les funcions que es realitzen són les de diagnòstic, seguiment i orientació. En relació a les famílies, el procés que se segueix passa per informar-los de l'avaluació dels seus fills, proporcionar-los orientació com a pares educadors i assegurar-se que reben la informació corresponent. En relació al centre, el departament psicopedagògic fa el seguiment del Pla d'Acció Tutorial (PAT), orienta a tutors i professors i realitza les explicacions psicopedagògiques necessàries.

Contactar · Nota legal · Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net