• Login
 • Password
937 870 825
 • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Acreditacions

Política de Qualitat

D’acord amb els objectius estratègics del centre i en el marc d’actuació de la Norma UNE-EN-ISO 9001-2008, l’escola Montcau - La Mola manté un sistema de gestió de qualitat que es fonamenta en els següents principis:

 • Considerar la qualitat com un dels aspectes fonamentals de la nostra activitat, de tal manera que permeti als nostres clients identificar-nos i distingir-nos de la competència, tot reconeixent en la nostra metodologia de treball un símbol d’aquesta identificació.
 • Garantir una adequada formació als nostres clients d’acord amb les necessitats socials del moment mitjançant l’aplicació de sistemes eficaços i metodologies formatives, de manera que ens permeti seguir comptant amb la confiança que ens han dipositat.
 • Mantenir i millorar una sèrie de mecanismes que ens permetin conèixer i avaluar el grau de satisfacció dels nostres clients.
 • Mantenir i potenciar un model de formació permanent del professorat.
 • Millorar la imatge externa de l’organització vinculant-la al nostre compromís amb la qualitat.

 

La Direcció es compromet a:

 • Potenciar recursos per revisar, mantenir i millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat que s’adapti a les necessitats del nostre entorn immediat.
 • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos i efectuar el seu seguiment.
 • Comunicar la Política de Qualitat a tota la comunitat educativa.
 • Realitzar un esforç per al manteniment i actualització de les TIC.
 • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, clau i de suport de l’escola.
 • Complir els requisits de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris.

 

Institució titular

Avis Legal Politica de Privacitat Politica de Cookies

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n � 08230 Matadepera � Tel.: 937 870 825 � escolamontcau@montcau.net