• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Acreditacions

Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l'òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d'educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Consell Escolar de l'escola Montcau - La Mola i Els Pinetons

Institució titular

Sr. Antoni Abad

Sr. Josep Abad

 

Presidenta

Sra. Maria Abad

 

Secretària

Sra. Antònia Arcusa

 

Personal docent

Sra. Judith González

Sra. Àngels Canal

Sra. Marta Raluy

Sra. Maria Perelló

Sra. Gemma Mundet

 

Famílies

Sra. Ivet Imbers
Sra. Marisol Castillo

 

Alumnes

Sra. Nina Julià

 

Administració Pública

Sra. Carme Querol 

 

 

Avis Legal Politica de Privacitat Politica de Cookies

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n � 08230 Matadepera � Tel.: 937 870 825 � escolamontcau@montcau.net