• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca5
Acreditacions

Metodologia

La nostra metodologia es concreta en el disseny d'una acurada programació per a cada edat presidida per la recerca constant del desenvolupament del llenguatge i la utilització del joc didàctic, lliure i dirigit, com a eina d'aprenentatge en l'entorn de l'educació sensorial, la psicomotricitat, els hàbits, l'expressió plàstica, la lectura, l'escriptura i l'expressió musical i dinàmica.

Per tal de desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física dels nens i nenes fins al màxim de les seves possibilitats, portem a terme un programa d'estimulació de totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós. L'estimulació està determinada pel seu caràcter seqüencial i sistemàtic perquè es treballa, dia a dia, mitjançant un programa elaborat prèviament d'acord amb el moment evolutiu de cada nen i nena i el que volem aconseguir. Els nens i nenes aprenen la llengua anglesa a través del mètode Ready for a Story, de Josep Ma. Artigal, i de l'ús dels materials de Baby Einstein i Sosmart, dels quals som escola pilot.

Contactar · Nota legal · Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n · 08230 Matadepera · Tel.: 937 870 825 · escolamontcau@montcau.net
Designed by: 2014