• Login
 • Password
937 870 825
 • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Primària
Acreditacions

Projecte educatiu

A la primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) desenvolupem un model educatiu que fomenta tots els àmbits de l’educació i de la formació dels nens des del començament de la seva vida escolar obligatòria fins a la preparació per a l’etapa universitària:

 • L’educació en valors dintre del programa d’educació i convivència (educació en valors, cultura i història de les grans religions).
 • 33% d’horari d’immersió en llengua anglesa: vuit hores setmanals d’anglès (llengua anglesa, medi, plàstica, TEI), excursions, vigilàncies de pati i tallers de migdia.
 • L’expressió plàstica en castellà de 1r a 4t de primària.
 • Una hora setmanal de francès a 5è i 6è.
 • Una hora setmanal d’alemany a 5è i 6è.
 • L’expressió musical.
 • L’experimentació i l’ús de les eines tecnològiques (ordinadors i PDI) en el tarannà diari de les classes.
 • Una hora setmanal d’educació física amb professor especialista.
 • Una hora setmanal de natació fins a 4t a les instal·lacions de l’escola.
 • Mitja hora setmanal de golf amb professor especialista a partir de 3r de primària.
 • Una hora setmanal dedicada en exclusiva al foment de la lectura i a la comprensió lectora a la biblioteca.
 • Cinc hores setmanals dedicades a desdoblar les àrees instrumentals (català, castellà, anglès i matemàtiques).
 • El coneixement de l’entorn a través de les sortides culturals i excursions.
 • El tractament dels eixos transversals a partir de les celebracions i activitats culturals a l’escola; de les convivències, activitats de lleure i dels projectes europeus d’interrelació educativa i formativa amb escoles d’altres països.

L’escola és oberta a tothom que desitgi l’educació que impartim, defuig de qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat on tothom que en forma part pot dialogar, escoltar i ser escoltat. Transmetem uns valors i models de conducta a partir d’un projecte comú per afavorir una plena convivència i arribar a un clima de treball i de cooperació òptim entre alumnes i mestres. Per assolir aquest clima, és necessari complir la normativa d’organització i funcionament.

Per a consolidar plenament el nostre model, és necessari que els pares participin i se sentin propers i integrats en el projecte educatiu. És per això que potenciem la comunicació i el vincle escola - pares mitjançant el contacte directe amb els tutors i amb l’equip directiu responsable de cada etapa, la pàgina web, la intranet, el correu electrònic, les reunions de pares, l’aula de pares i l’agenda diària.

Podeu consultar totes les nostres novetats als blogs de l'escola: blogsmontcau.blogspot.com.es

Avis Legal Politica de Privacitat Politica de Cookies

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n � 08230 Matadepera � Tel.: 937 870 825 � escolamontcau@montcau.net