• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Primària
Acreditacions

Metodologia

La nostra metodologia es concreta en el disseny d’una acurada programació per a cada edat presidida per la recerca constant del desenvolupament del llenguatge i la utilització del joc didàctic, lliure i dirigit, com a eina d’aprenentatge en l’entorn de l’educació sensorial, la psicomotricitat, els hàbits, l’expressió plàstica, la lectura, l’escriptura i l’expressió musical i dinàmica.

Per tal de desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física dels nens i nenes fins al màxim de les seves possibilitats portem a terme un programa d’estimulació de totes les àrees sensorials, sense forçar en cap sentit el curs lògic de la maduració del sistema nerviós. L’estimulació està determinada pel seu caràcter seqüencial i sistemàtic perquè es treballa, dia a dia, mitjançant un programa elaborat prèviament d’acord amb el moment evolutiu de cada nen i nena i el que volem aconseguir.

Aquests aprenentatges primerencs, que tenen continuïtat al cicle inicial d’educació primària, parteixen del mètode que utilitza Glenn Doman, fundador dels Institutes for Achievenement of Human Potential, que va començar a aplicar amb nens amb lesions cerebrals i, que avui dia, s’ha adaptat al treball amb nens sans per tal de potenciar tots els àmbits del seu propi desenvolupament.

Els alumnes aprenen la llengua anglesa a través del programa plurilingüe i amb el suport del mètode Ready for a Story, de Josep Ma. Artigal, els materials Eleanitz Project i de l’ús dels materials de Baby Einstein i Sosmart, dels quals som escola pilot.

Avis Legal Politica de Privacitat Politica de Cookies

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n � 08230 Matadepera � Tel.: 937 870 825 � escolamontcau@montcau.net