• Login
  • Password
937 870 825
  • La raó aprèn allò que només el cor ensenya
Capca3
NotÍcies
Acreditacions

Espais d'aprenentatge

P4 i P5

26-09-2018

El curs passat vam iniciar a l'escola una nova pràctica educativa a tot el cicle d'educació infantil: els espais d'aprenentatge. Aquests espais neixen de la fusió dels tallers (duts a terme durant molts anys a parvulari) i dels ambients (iniciats ja fa dos anys). Fer ambients ens va permetre constatar com els infants aprenen fent, però també vam veure la necessitat d'ampliar i millorar la manera com ho havíem dut a terme. Els espais d'aprenentatge ens permeten oferir propostes més concretes i permeten dissenyar i organitzar entorns d'aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees del currículum d'infantil, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats.

 

"Un dels àmbits pràctics en què la neuroeducació es comença a obrir camí és en la creació d'espais d'aprenentatge que respectin la forma natural d'aprendre dels infants i dels seus cervells” (Marta Portero, 2017). Els espais proporcionen als infants la possibilitat de convertir-se en els propis protagonistes del seu aprenentatge, participant de manera activa, constructiva i creativa. Aquesta metodologia comporta aprendre a través del joc, de l'exploració i l'experimentació, de la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socialització.

Els materials i la seva disposició són fonamentals. Darrere de cada material i proposta hi ha una reflexió i una selecció acurada atenent als objectius i capacitats que es volen desenvolupar en cada un dels espais.

 

La funció de les mestres i educadores és la de planificar, facilitar materials, propiciar, observar, documentar,... tot escoltant, recolzant i acompanyant als infants durant el procés d'aprenentatge.

 

A parvulari comptem amb quatre espais amb una ràtio de dotze o tretze infants a cadascun d'ells.

 

A l'Espai literari inventen, creen i representen històries a partir de diferents propostes. A més desenvolupen el grafisme per adquirir un bon control òculo-manual i ens iniciem en el procés de descoberta del codi escrit.

 

A l'Atelier desenvolupen la capacitat creativa, elaboren produccions a partir de diferents tècniques i s'endinsen en el món de l'Art.

 

Al Poble s'inicien en el joc cooperatiu, desenvolupant diferents rols  i exterioritzant les emocions i sentiments que el mateix joc desperta.

 

Al Laboratori desenvolupen la capacitat investigadora a partir de l'experimentació, la descoberta i la curiositat.

 

Creiem que l'infant té la capacitat d'aprendre i això se li facilita dins els espais quan se li permet triar, descobrir, actuar, pensar i elaborar.

 

Anna Puig

Coordinadora d'educació infantil

Contactar Nota legal Crédits

Centre privat amb nivells concertats

Escoles Montcau - La Mola i Els Pinetons
Pg. del Pla s/n 08230 Matadepera Tel.: 937 870 825 escolamontcau@montcau.net